עניני מועדים

מנוחת אהבה

לכל מועד בפרשת המועדים יש כותרת: וידבר ה' אל משה לאמר. רק פסח נסמך ומצטרף לכותרת של השבת. מהי המשמעות של עובדה זו?

הרב אביחי קצין | טז' ניסן תשס"ח