מגילת אסתר

מה מלמדת אותנו מגילת אסתר?

מה המסרים של המגילה? תשובות מוצאים בפתיחתות של מסכת מגילה. רב שמואל בר נחמני מדבר על הרקע והאידיאולוגיה שהובילו את המן למלחמה נגד היהודים; רבי אבא בר כהנא מפנה את תשומת לבנו להשגחה הפרטית של ריבונו של עולם; ר' יוחנן וריש לקיש נחלקו בשאלה איזה חלק חשוב יותר: המורד עד לגזירת ההשמדה הנוראה או המהפך ושליטת היהודים בשונאיהם.

הרב אביחי קצין | יא' אדר ב' תשס"ח