חודשי השנה

אביב – קיץ

הרב נתנאל יוסיפון | ניסן תשס"ט