היחס למדינה ולצבא

מי לה' אלי

ברור נוקב על היחס למדינה, לתורה ולממלכתיות; איך מתוך המשבר צומחת הישועה; ומה זו באמת "אתחלתא דגאולה".

הרב נתנאל יוסיפון | תשס"ו