הארץ ופירותיה

נוסח סדר טו בשבט

סדר ט"ו בשבט מפורט כולל מקורות.

הרב נתנאל יוסיפון | ב בשבט תשס"ח