בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
3034 שיעורים
  undefined
  39 דק'
  בא

  יציאת מצרים אירעה בשבילי

  שיחת מוצ"ש פרשת בא תשפ"ג

  הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו הרבה טוב, אך גם ברוב טובה איננו מסוגלים לעמוד, ועלינו להתכונן לכך על ידי עבודת ה' ותיקון המידות | כל אחד צריך לראות את יציאת מצרים כאילו כולה התרחשה עבורו, 'בשבילי נברא העולם!'

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו' שבט תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  תניא ונפש החיים

  הדרך החוצה מהעצבות

  מהי חשיבות השמחה בעבודת ה'? עצות מעשיות ביציאה מעצבות ובהתעוררות לשמחה ע"י הגברת האהבה והאמונה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ד' שבט תשפ"ג
  undefined
  45 דק'
  לנתיבות ישראל

  כיצד מנהיגים את מדינת ישראל?

  לנתיבות ישראל - מאמר "אמונת עתנו" - המשך

  הסדר הציבורי שלנו צריך לנבוע מתוך הבנה של המהות הפנימית שלנו, ומתוך מטרה לקדם עוד ועוד את יישום תכליתינו. מנהיג ציבור צריך להיות בעל מידות מתוקנות, ולהקפיד לנהוג משיקולים עניניים בלבד.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ה' טבת תשפ"ג
  undefined
  54 דק'
  בא

  משמעות התפילין

  שיחת מוצ"ש פרשת בא תשפ"ב

  הרב עוסק במצוות קידוש החודש ובמשמעות של זה שזאת מצווה שהיא על בני ארץ ישראל שרק במקרי קיצון חכמי חוץ לארץ יכולים לקיים. בהמשך הרב עוסק במצוות תפילין ובמשמעות שלה (אות בין ישראל לה')

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו' שבט תשפ"ב
  undefined
  37 דק'
  שבת

  פיקוח נפש בשבת לצורך אנשים חריגים

  "חלל עליו שבת אחת בשביל שישמור שבתות הרבה", ומה עם חרש ושוטה שאינם יכולים לשמור שבתות? | עובר אינו נחשב כחי, שכן הורגים אותו כאשר הוא מסכן את חיי אימו, ואם כן מדוע מותר לחלל עליו שבת | ומה הדין בחילול שבת עבור פיקוח נפש רוחני?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' שבט תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  כינוסי אברכים

  כינוס אברכים - ר"ח שבט תשפ"ג

  *מה לעשות כשהצבא נהיה מעורב? לכוון את הנוער לעשות קידוש ה' במקומות אחרים. *שינוי בתפילה לשלום המדינה. *ממשלה ימנית או ממשלה רחבה - רפורמת המשפט. *דבקות בצדיקים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א' שבט תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  וארא

  הופעת ה' בגאולת מצרים

  שיחת מוצ"ש פרשת וארא תשפ"ג

  הקב"ה הופיע אל האבות דרך הטבע, ואילו אל משה הוא הופיע דרך ניסים | מגאולת מצרים ניתן ללמוד על בטחון בה', וכן על מסירות נפש מהצפרדעים שקפצו לתנורים | מגאולת מצרים ניתן ללמוד על גאולת האדם הפרטי מהיצר הרע והכוחות ששולטים בו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ח טבת תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  תניא ונפש החיים

  יאוש ושמחה בעבודת ה'

  שורש הכל מגיע מה', כך צריכה להיות ההתיחסות שלנו למה שקורה לנו בחיים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ו טבת תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  לנתיבות ישראל

  למה היתה שואה?

  לנתיבות ישראל - מאמר "אמונת עתנו" - המשך

  גם היאוש הוא דבר טוב, כי המרירות שבו דוחפת את האדם להתקדם ולכן "אין בן דוד בה עד שיתיאשו מן הגאולה", וזו היתה מטרת השואה, להביא אותנו למצב של חוסר אונים ממנו נוכל רק לצמוח. מול הגויים הקמים להשמידנו עומד חוסן ישועתנו הקיים בדבר ה'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז טבת תשפ"ג
  undefined
  45 דק'
  לנתיבות ישראל

  התהילים - גאולה וגלות

  לנתיבות ישראל - מאמר "אמונת עתנו"

  תהליכי הגאולה והישועה - השראת שכינה ע"י ישראל. התעוררות הדור לארץ ישראל והקשיים שבגאולה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ' טבת תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  וארא

  למה הרעותה לעם הזה?

  שיחת מוצ"ש פרשת וארא תשפ"ב

  הרב מבאר את הדו שיש בין ה' למשה בסוף הפרשה הקודמת ובתחילת פרשתינו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ח טבת תשפ"ב
  undefined
  41 דק'
  שמות

  פתיחת ספר שמות - ספר הגאולה

  שיחת מוצ"ש פרשת שמות תשפ"ג

  ספר שמות הוא המשך ישיר של ספר בראשית. ספר בראשית הוא ספר המידות, והבריאה, ומתוך כך - אנחנו נכנסים לספר שמות, שהוא ספר הגאולה. חז"ל למדו אותנו מתוך הפסוקים שכאשר עם ישראל חוטאים, והם נכנסים לצרה, הופעת רצון ה' מצטמצמת, וכשעם ישראל נגאל - הקב"ה מופיע בעולם בצורה שלימה. עם ישראל הם עם אחד - לא אוסף פרטים, וכולם בתוכו - צדיקים, בינונים ורשעים, וצריך את כולם בשביל הופעה שלימה של שם ה' בעולם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"א טבת תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  שמות

  שליחותו של משה

  שיחת מוצ"ש פרשת שמות תשפ"ב

  הרב מבאר את הדו שיח בין משה רבינו לה' במעמד הסנה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"א טבת תשפ"ב
  undefined
  53 דק'
  שבת

  פיקוח נפש: הותרה או דחויה?

  חולה שצריך לאכול ביו"כ, האם עדיף שיאכל נבילה או שישחטו עבורו בהמה? | הרשב"א תולה זאת בספק הותרה או דחויה: האם פיקוח נפש מתיר את איסורי השבת לגמרי, או רק דוחה אותם ויש למעט בהם? | ניתן לתלות זאת גם במחלוקת הרמב"ם והר"ן לגבי החשכת חדר לחולה שישן, וכן במחלוקת הרמב"ם ובעל המאור לגבי מילה בשבת, וכן מחלוקת השו"ע והרמ"א בעניין חילול שבת ע"י קטן.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ז טבת תשפ"ג
  undefined
  52 דק'
  ויחי

  מה עומד מאחורי 'שמע ישראל'?

  שיחת מוצ"ש פרשת ויחי תשפ"ג

  קבלת עול מלכות שמים באמירת 'שמע ישראל' ולעומתה 'ברוך שם' מבטאת את מלכות ה' על הכלל ועל הפרט, או לחילופין על כל העולמות ועל העולם שלנו | בתחילת ספר בראשית הקב"ה יוצר את עולמו, ואף אנו צריכים ללכת בדרכיו, ליצור ולפתח את העולם | אנו צריכים לעבוד את ה' בישרות, לעשות רצונו כרצוננו, ולא להתייחס בחשדנות לעובדי ה' הנוהגים אחרת מאתנו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד טבת תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  תניא ונפש החיים

  איך האדם מתפלל?

  השער השני של נפש החיים - התפילה. *כניסה לתוך ביהכנ"ס. *בכל לבבכם. *פירוש המילים "ברוך אתה ה'".

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב טבת תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  לנתיבות ישראל

  הצורך בארץ ישראל

  לנתיבות ישראל - מאמר "תמימים נהיה - בתורה ובארץ" - המשך

  ארץ ישראל היא לא רק מקלט בטוח, "ארץ זבת חלב ודבש", או מקום עם מעלות רוחניות. ארץ ישראל היא חלק מאיתנו, אנחנו קשורים אליה בקשר של חיים, לא ניתן להבין זאת או לחוש זאת ברגש. אלא צריך מעלה רוחנית גבוהה כדי להבין את זה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג טבת תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  מאמרי הראי"ה

  ביקורת בין רבנים

  פרק בהלכות ציבור

  שמירה על כבוד תלמידי חכמים גם במחלוקת. הדרך לביקורת נכונה בין תלמידי חכמים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א טבת תשפ"ג
  undefined
  47 דק'
  ויחי

  פרידה מיעקב אבינו

  שיחת מוצ"ש פרשת ויחי תשפ"ב

  - עניין העלאת ניצוצות במצרים והצטרפות נשמות הגרים - עצם הלוז והמשכיותו של יעקב - "תיתן אמת ליעקב" - עניין מידת האמת

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד טבת תשפ"ב
  undefined
  38 דק'
  ויגש

  המתח בין יהודה ליוסף

  שיחת מוצ"ש פרשת ויגש תשפ"ג

  האחים ניסו למכור את יוסף, והוא מצידו התנכר אליהם, עד לאיחוד שבפרשתנו, לאחר העימות בין יהודה ליוסף | המתח ממשיך בדורות הבאים בין מלכות יהודה לישראל, כשיהודה מבטא את הקודש שכלפי חוץ ויוסף את הקודש הפנימי | כל אחד מהכוחות הללו צריך להתפתח בנפרד, ולבסוף יהיה איחוד ביניהם באופן שלא מצמצם אף אחד מהם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' טבת תשפ"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il