שיחות ליום העצמאות

לדעת להודות לה'

שיחה שניתנה בליל יום העצמאות תשס"ז

חכמים מדריכים אותנו להודות לה' על כל טבה וטובה. יש לדעת להתבונן ולראות את ההתקדמות ולא את הצללים המתלוים להתקדמות הצללים הם בבחינת זה לעומת זה עשה ה'.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו' אייר תשס"ז