ערב עיון לקראת פסח תש"ע

סימני ליל הסדר על-פי 'עולת ראי"ה'

התבוננות מהי עבודתנו הרוחנית במהלך ליל הסדר, על פי סדר סימני הלילה, מבואר על-פי סידור 'עולת ראי"ה' של הרב זצ"ל.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א' ניסן התש"ע