בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
112 שיעורים
  undefined
  46 דק'
  לנתיבות ישראל

  כפייה דתית!?

  מאמר "למוד תורה, אמונה ואהבת ישראל"

  דרך קבלת התורה של הציבור היא כמו דרך קבלת התורה ביחיד, צריך קודם כל להכיר ולרצות בקיום המצוות ודווקא מתוך הכרה וקבלה אמיתית של עול מלכות שמים אפשר להגיע לקבלת עול מצוות שלמה ולכן כדי לקדם את התורה במדינה צריך ללמד את עם ישראל דבר ראשון אמונה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' באייר תשפ"ד
  undefined
  45 דק'
  לנתיבות ישראל

  עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים

  מאמר "אל עמידת רגלינו בירושלים"

  במעמד הר סיני זכינו בתורה שמוליכה אותנו בדרך הכי נכונה וטובה והעמידה הזאת לרגלי הר סיני היא אותה עמידה של עם ישראל שעתידה להיות בירושלים שירושלים מבטאת את החיבור הגדול בעם ישראל וירושלים מופיעה גם את קדושתה של כל ארץ ישראל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' באייר תשפ"ד
  undefined
  44 דק'
  לנתיבות ישראל

  לא עוזבים את ארץ ישראל!

  מאמר "הכל מעלין לארץ ישראל" ומאמר "אל עמידת רגלינו בירושלים"

  ארץ ישראל היא כל כך קדושה שאין שום הצדקה לעזוב אותה ומי שמפתח חוש רוחני נכון יכול אף להריח את הריח המזוהם בחוץ לארץ. במעמד הר סיני נהיינו בני חורין אמתיים כאשר קיבלנו את ההדרכה לחיים הכי טובים שיכולים להיות והעמידה הזאת לרגלי הר סיני מובילה אותנו ל"עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים".

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ו אדר ב' תשפ"ד
  undefined
  42 דק'
  לנתיבות ישראל

  איפה ארץ ישראל שלנו?!

  מאמר "הכל מעלין לארץ ישראל"

  גדולה ועצומה היא הישיבה בארץ ישראל במיוחד בזמנינו שאין שום מניעה לעלות לארץ ואחרי הצהרת בלפור שבטלה את השבועה שלא יעלו בחומה ואנחנו צריכים לשים לב לדבר ה' שקורא אלינו מתוך המציאות ולשוב אל הארץ שלנו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ט אדר ב' תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  לנתיבות ישראל

  יהודי ארץ ישראל

  מאמר "הכל מעלין לארץ ישראל"

  הגמרא מביאה שלעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה גויים ומכאן לומדים את מעלתה הגדולה של ארץ ישראל שהיא גוברת אפילו על חשש ברוחניות ורואים זאת במציאות שהרי אין יהודי בארץ ישראל שאין לו קשר כלשהו אל התורה אפילו האדם הרחוק ביותר.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב אדר ב' תשפ"ד
  undefined
  45 דק'
  לנתיבות ישראל

  הרוב קובע?!

  מאמר "לגוי אחד בארץ" ומאמר "כנוסה של תורה"

  כאשר העם מתאחד אפילו אם זה מסיבה חיצונית הוא בעצם מופיע את האחדות שכבר קיימת בו עד להופעת אחדות שלימה עם סנהדרין שתלך על פי התורה שמכריעה לכל האומה על פי הרוב כאשר יש מחלוקות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ה' אדר ב' תשפ"ד
  undefined
  27 דק'
  לנתיבות ישראל

  לא מפחדים מאתגרים!

  מאמר "עוד להליכות גאולנו" ומאמר "לגוי אחד בארץ"

  אחדות אמיתית היא אחדות שבה לא מטשטשים את הצדדים השונים שקיימים אצל כל אחד אלא כל אחד פועל ומוצא את מקומו בתוך האחדות. לכן גם תלמידי חכמים יכולים להיות חלוקים לגמרי בדעות ובד בבד לכבד ולהעריך אחד את השני.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ח אדר א' תשפ"ד
  undefined
  44 דק'
  לנתיבות ישראל

  לא מפחדים מאתגרים!

  מאמר "המדינה כהתקיימות חזון הגאולה" (ב)

  המשך מאמר "המדינה כהתקיימות חזון הגאולה" ומאמר "לברורה של הליכת הגאולה". ההדרכה שהגאולה מגיעה 'קמעא קמעא' אינה סותרת את זה שבתהליך הגאולה ישנם קשיים ואנחנו צריכים לזכור שככל שגדלים הקשיים זה סימן שההתקדמות גדלה ולכן צריך להמשיך הלאה בלי לפחד מהקשיים אלא רק להתקדם מתוכם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  לנתיבות ישראל

  מעלת ארץ ישראל

  מאמר "המדינה כהתקדמות חזון הגאולה"

  מאמר "המדינה כהתקדמות חזון הגאולה"

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  35 דק'
  לנתיבות ישראל

  אין לך קץ מגולה מזה

  מאמר "על התורה ועל העבודה"

  יש מדרגת מדרגות בגאולה ומוכח מדברי רבותינו שהגאולה אינה תלויה בתשובה ועם ישראל יגאל בכל מקרה. והמציאות מראה שבתקופת קום המדינה הייתה עזיבה גדולה של התורה והמצוות ומאז קום המדינה עולם התורה רק עולה וצומח.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ג שבט תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  לנתיבות ישראל

  קמעא קמעא

  מאמר "המדינה כהתקיימות חזון הגאולה"

  הגאולה השלימה משמעותה חזרת עם ישראל אל ארצו ואל התורה, אך תהליך זה לא קורה בבת אחת, הוא קורה בשלבים, החזרה לארץ ישראל אמנם אינה תלויה בתשובה אך בד בבד עם תהליך השיבה לארץ ישראל עם ישראל גם שב בתשובה עד לגאולה השלימה שבה עם ישראל שב לגמרי לארצו ולאלוקיו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' שבט תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  לנתיבות ישראל

  היחס בין ישראל לתורה

  פרק שלושים ותשע

  הרב צבי יהודה מסביר שהתורה וישראל הם לא שני דברים שונים ונפרדים שאז היה אפשר לשקול מי גדול יותר, אלא המהות של עם ישראל זו התורה והמהות של התורה זה ם ישראל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ד טבת תשפ"ד
  undefined
  36 דק'
  לנתיבות ישראל

  התפקיד הגדול של תנועת בני עקיבא

  מאמר "ברכה לועידת בני עקיבא"

  חשיבותה של ארץ ישראל וקדושתה מתבטאות בעיקר בקדושת ירושלים ולכן חשוב לעשות דווקא שם דברים גדולים כאלה (ועידת בני עקיבא התקיימה בירושלים). השם 'בני עקיבא' הוא שמו של התנא הקדוש שמבטא את כל השאיפות של עם ישראל וכאשר פועלים בתנועה שנקראת על שמו צריך להרגיש את המחויבות הגדלה שנמצאת על הכתפיים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ז טבת תשפ"ד
  undefined
  42 דק'
  לנתיבות ישראל

  האומץ לתקומת ישראל אל מול שנאת הגוים

  המשך מאמר "לתקף קדושתו של יום עצמאותנו"

  האומץ להכריז על הקמת המדינה נובע מחוש בריא השייך לתורת ארץ ישראל, את החושים הרוחניים המיוחדים של תורה זו עלינו לפתח.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ח כסלו תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  לנתיבות ישראל

  וירשתם אותה וישבתם בה

  מאמר "לתקף קדושתו של יום עצמאותנו"

  יש מצוות עשה של יישוב ארץ ישראל כל הדורות ועיקר המצווה היא השליטה על ארץ ישראל וזו מצווה שמוטלת על כל אחד בתור חלק מן הכלל. זכינו להיות בדור הגדול שהגאולה מתקרבת ממש ומתוך כל הקשיים בעז"ה נחזור לכל חלקי הארץ.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א כסלו תשפד
  undefined
  39 דק'
  לנתיבות ישראל

  ה' אלוקי הארץ

  סוף מאמר 'התורה והארץ'

  שם ה' נקרא על ארץ ישראל וכבר זה מעיד על היותה ארץ מיוחדת בפני עצמה וכאשר עם ישראל יושבים עליה המדרגה שלה עוד יותר גבוהה. וכיוון שהקשר של ארץ ישראל עם ארץ ישראל הוא קשר עצמי, קשר של חיים אז כאשר עם ישראל חוזרים לארץ זה מעין תחיית המתים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ד' כסלו תשפ"ד
  undefined
  45 דק'
  לנתיבות ישראל

  כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה

  מאמר "למצוות הארץ"

  ארץ ישראל קשורה בקשר עצמי לעם ישראל, אדמת ארץ ישראל היא האדמה הקבועה של עם ישראל. מי שגר בחוץ לארץ מקיים את מצוות רק באופן חיצוני, לקיים את המצוות אפשר רק בארץ ישראל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ו חשוון תשפ"ד
  undefined
  43 דק'
  לנתיבות ישראל

  מעלתה של א"י

  מאמר "למצוות הארץ"

  ספר בראשית ניתן לנו בהוראה למען חיינו, החיים המצוות ות"ח של ארץ ישראל שונים בתכלית מן החיים שבחוץ לארץ.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ט חשוון תשפ"ד
  undefined
  38 דק'
  לנתיבות ישראל

  הבחירות במדינת ישראל, התורה והארץ

  מאמר "אור לנתיבותינו" ותחילת מאמר "התורה והארץ"

  ההסתכלות על הבחירות צריכה להיות מתוך הבנה שזה חלק מתהליך ארוך של עם ישראל לדורותיו ואת כל ההצלחות וגם את כל המורכבויות ה' מנהל. עם ישראל וארץ ישראל זה דבר אחד, כאשר עם ישראל נפרד מארץ ישראל הוא לא יכול להופיע את התפקיד שלו בשלימות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב חשוון תשפ"ד
  undefined
  42 דק'
  לנתיבות ישראל

  קבלת עול מלכות שמים תחילה ואח"כ עול מצוות

  מאמר "לדרכה של תורה" - המשך

  כאשר אנחנו לומדים תורה ומקיימים מצוות אנחנו צריכים לעשות את זה לא רק באופן חיצוני אלא לדעת בלב פנימה שכל זה נובע מתוך זה שאנחנו עם סגולה ולכן אנחנו עושים את המצוות כדי להופיע דרכן את הקב"ה כאן בעולם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ה' חשוון תשפ"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il