כנס אחדות וסליחות

מהלך התשובה בדור של גאולה

כנס מעמד אחדות וסליחות תשע"ב

כנס מעמד אחדות וסליחות תשע"ב

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' תשרי תשע"ב