בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
18 שיעורים
  undefined
  41 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  רצון האדם

  אורות הקודש ג פסקה מ"א

  מהי הדרך שדרכה יכול האדם להגיע לגילוי עומק רצונו? ישנו ערך לרצון בלבדו גם אם אינני יכול להוציאו אל הפועל. הסבר לדברי חז"ל "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה". האדם צריך להתבונן ולחשוב מהם רצונותיו ומגמותיו בחיים. התפילה איננה רק פניה אל רבש"ע בבקשה למילוי בקשות רפואה גאולה פרנסה טובה, אלא גם ובעיקר חיזוק הרצונות אצלנו שאנו נרצה יותר שיבוא משיח, שתהיה פרנסה טובה לכל ישראל שכל החולים יתרפאו וכד'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ד' תמוז תשפ"ד
  undefined
  43 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  הרצון האלוקי

  אורות הקודש ג פסקה מ

  הרצון האלוקי לא רק שאינו מגביל את האדם בחייו אלא גם מרומם את כוחותיו מסיר את החולשות וכל חיי האדם הנם יותר חזקים! ע"י התפילה הננו מגלים את הרצון להתעלות שגנוז בנו בכוח. בקיום המצוות הננו מגלים את רצון ד' וע"י כך מושפע שפע רב בכל העולם. ע"מ שהאדם יתעלה הנו צריך לגלות את דביקותו ברבש"ע, וזה נעשה ע"י התורה והמצוות ועבודת ד' עבודת המידות. ע"פ רמת ההתגלות של הדביקות ברבש"ע האדם מתעלה יותר. הצדיקים רוצים שיהיה טוב לכל העולם, והקב"ה נענה להם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ' סיון תשפ"ד
  undefined
  45 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  פעולת התפילה על האדם ועל העולם

  אורות הקודש ח"ג סוף פסקה לט ותחילת מ

  התפילה הנה מחוללת ומגלה את רצון האלוקים בהוויה. ע"י התפילה העולם מתקיים האדם צריך להתפלל מתוך התאמת רצונו אל רצון האלוקים במידה ובהשכל , ולא להתפלל בלי מוכנות לשינוי. התפילה נובעת מהתעלות הרצון. התפילה מאדירה ומגביה את הרצון שמופיע בלב האדם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ' סיון תשפ"ד
  undefined
  42 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  כח פעולת התפילה בעולם

  אורות הקודש ח"ג פסקה לט

  כאשר באדם מתפלל הנו מבטא את אמונתו בכך שיש כח השפעה לרצונותיו בעוה"ז. היסוד של החיים הנו הרצון. רצון של האדם לדבר מסוים הנו התנקזות מן המקור של כח הרצון. החזון הגדול הנו לראות את כל העוה"ז כהצגה של הנהגת והובלת רצון ד' בעוה"ז.הבקשות של האדם דוחפות את האדם להתפלל והתפילה פועלת בעולם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג סיון תשפ"ד
  undefined
  42 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  איך להתייחס לתפילה

  אורות הקודש ח"ג פסקה לו

  יחסנו לתפילה צריך להיות לא כתפילה פרטית קטנה שלי, אלא כתפילה שקשורה לכל הדורות מבריאת העולם ועד עכשיו. התפילות מקרבות את הגאולה, התפילה מבטאת את רצון האדם רצון האדם נובע מן הרצון האלוקי. מה קורא לאדם בזמן שהוא מפנים את ההבנה שרצונו נובע מן הרצון האלוקי? אצל האדם רצונותיו והוצאתם לפועל הנם שני שלבים נפרדים, אך אצל רבש"ע הכל ממוזג ומחובר יחד. רצון הבורא מיד פועל במציאות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד אייר תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  כוחה ופעולתה של התפילה

  "אורות הקודש" ח"ג פסקה לה - לו

  ע"י התפילה כח רצונו של האדם מתרחב ומתפשט. כל תפילה שהאדם מתפלל פועלת במציאות, אך כח פעולתה תלוי בגודל רצונו של האדם. תשובת מרן הרב לשאלה כיצד התפילה יכולה לפעול ולשנות , והרי אין שינוי ברצונו של הקב"ה? התפילה מחייה את רוחו של האדם, האנשים הגדולים מרגישים זאת, והאנשים הקטנים מרגישים משהו בנשמתם, אך אינם יכולים לבטא במילים את תחושתם. פעולת התפילה על האדם הנה שינויו בפנימיותו. ככל שהעולם מתקדם ומתפתח כן הנו צריך יותר לשאןף ולצמוא אל התפילה ולהארה האלוקית, אך מצד שני הקב"ה יותר ויותר מסתתר.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' אייר תשפ"ד
  undefined
  39 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  כח השפעת הרצון בעולם

  "אורות הקודש" ח"ג פסקה לד

  אין גבול לרצון, והנו יכול להתפשט לכל מקום. יחודיות האדם ע"ג שאר הנבראים הנה ביכולת כח בחירתו החופשית. רצון האדם הנו נובע ונמשך מן הרצון האלוקי. גם אדם אשר הנו עבד ועובד את אחרים, האחרים אינם יכולים לשלוט על רצונו של האדם. רצון האדם הנו פועל במציאות, אפילו אם לא הוציאו מן הכח אל הפועל. דיבור האדם פועל במציאות בין לטוב ובין למוטב. כל דיבור/תפילה של האדם הנה הופעה של רצון האדם. בסופו של דבר כל העולם יאזין לעמ"י אשר מופיעים את קול ואת רצון ד' בעולם !

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ז אדר ב' תשפ"ד
  undefined
  44 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  שאיפת הבריאה

  "אורות הקודש" ח"ג פסקה לג

  לבריאה ישנה שאיפה תמידית להתקדם, להשתפר ולהגיע אל יעדה. ככל שהאדם יפתח את רצונו, השפעתו תתפשט במציאות. רצון הבריאה והאדם נותן כוחות חיים לכל הבריאה כולה. נקודת הצדיקות שבכל אדם ואדם מקיימת את המציאות ע"פ מדרגת האדם. והצדיקים הנם מקיימים את העולם. דברי הגמ' במסכת סנהדרין, שאלמלא עוונותינו היינו יכולים כביכול לברוא עולם כפי עבודת האדם וטהרתו ועבודתו הנו מסלק את המחיצות הקיימות בינו לבין הקב"ה. דברי בעל התניא שיש שלוש חלקים באדם נפש, רוח ונשמה. הסברו של מרן הרב זצ"ל לשאלה מדוע בברכות השחר אנו מברכים שלא עשני גוי, עבד, אשה, בלשון שלילי ולא בלשון חיובי שעשני יהודי, בן חורין, איש. האדם יכול לפתח ולגדל כל הזמן את רצונו

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ג' אדר ב' תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  מהותו של הרצון

  "אורות הקודש" ג, פסקאות לא -לב

  הרצון הטוב של העולם הנו מתעלה כל הזמן, והנו פועל כל הזמן גם כאשר אינו מתגלה במציאות בפועל. רצון האדם הפרטי הנו חלק וניצוץ מן הרצון של הבריאה כולה. גם כאשר אדם אינו מצליח להוציא את רצונו הטב מן הכוח אל הפועל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ו אדר א' תשפ"ד
  undefined
  42 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  רצון האדם והרצון האלוקי

  אורות הקודש ח"ג פסקאות כט, ל

  רצון האדם הנו נובע מהשורש, שהשורש הנו הרצון האלוקי. כאשר האדם מתאים את רצונו לרצון הקב"ה, אזי האדם מתחבר אל רבש"ע ויונק ממנו שפעת אור חיים. אבל כאשר הרצון משתקע ונהיה פרטי אזי האדם מתנתק ממקור חייו. הרצון הנו חופשי, אין דברים שמשעבדים את הרצון. תפקיד האדם בעוה"ז הנו לקדש ולהגדיל את רצונו. כל אדם המקיים את רצון הבורא, הנו מקיים את העולם. התורה הנה מלמדת אותנו ליישר את רצוננו, עד שיוכל לינוק משורשו העליון. אדם שיש לו רצון לחיות יוכל לחיות גם במצבים הכי קשים בחיים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ט אדר א' תשפ"ד
  undefined
  42 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  המוסר האנושי והאלוקי

  אורות הקודש ג פסקאות יב, יג.

  המוסר האנושי לא יחזיק מעמד ללא הנביעה מן המקור האלוקי. לכל עם ועם מן האומות ישנו את אופיו המיוחד וממילא הופעת ד' בעולם אצלו מתגלה באופן שונה מן אומה אחרת.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב אדר א' תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  הטהרה שבפרטים

  אורות הקודש ג פסקאות יב, יג.

  חזרה וסיכום של פיסקה יב, ככל שהפרטים יהיו יותר מוסרים בטהרה, כן הציבור יהיה יותר קדוש. הסברו של המהר"ל לשוני בין תפילה בציבור, לתפילה ביחיד. הכלל לעולם יהיה טוב וקדוש, והחטאים הנם רק בפרטים. הסברו של מרן הרב לצורך שהיה בגלות עקב קלקולי העם בא"י היה צורך להפריד בין העם וטבין האארץ, כדי לתקן את העם שיהיה יותר טוב ויותר מתוקן. דברי הר"ן בדרשותיו שכאשר הכלל הנו חיובי, אזי גם אם הפרטים מקולקלים הנם בטלים בטוב הכללי. ההתרוממות הרוחנית מתחלת ושורשה במקור הטוב.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ה' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  42 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  שורשם של הופעת ה' בעולם

  אורות הקודש ח"ג פסקה יב

  כאשר האדם מגיע למדרגת הקדושה המדוברת ב"מסילת ישרים" אזי אהבת האדם א"ע הופכת לאהבה יותר גבוהה, אהבה של ההופעה האלוקית המופיעה דרכי. ככל שהאדם יכיר את עצמו ואת מעלותיו, ולא יתכחש לעצמיותו הנו יוכל להופיע יותר טוב ויושר בעולם, ואת העצמיות שלו בעולם. הדמוקרטיה והלאומיות סותרים זה את זה. יכול להיות רק עם קדוש וככל שיגביר העם את ערכו מבפנים ומבחוץ כן יוגבר האור והטוב בעולם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ח שבט תשפ"ד
  undefined
  44 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  שורשם של הופעת ה' בעולם

  אורות הקודש-מוסר הקודש ט-י"א

  כל הופעה שמתגלה בעוה"ז אצל היחיד, נובעת מו שורשו של העולם. בזמן שהאדם מבין שכל מגמת הקב"ה בעוה"ז הנה להיטיב בלבד אזי אזי הנו מבין שכל אדם בפנימיותו הנו טוב. וההבנה הזאת הנה דווקא אם אנו מסתכלים בהסתכלות האלוקית אל השכל האנושי אין לנו אפשרות לתפוס זאת.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"א שבט תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  הרצון האלוקי מופיע אלנו דרך המצוות

  אורות הקודש-מוסר הקודש פסקאות ח-ט

  התו"מ הנן תוכן המציאות, וכל אבר הקיים באדם, הנו הופעה של מצווה מסוימת. כל הבריאה נבראה עם מגמה ושאיפה, וכל הזמן הנה שואפת להגיע לתכליתה. כשם ש הרע המופיע ביחיד הנה תוצאה של ירידת היחיד ממדרגתו, והרע החברתי הנו תוצאת מן ירידת הכלל, כן הרע שמופיע העולם כולו הנו תוצאה של ירידת העולם. לחטא האדם קדם חטא הארץ וחטא הלבנה. וכשנזכה לתקן את חטא אדם הראשון, יתוקן גם חטא הלבנה וחטאה הארץ.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד שבט תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  מהי תורת א"י?

  אורות הקודש-מוסר הקודש פסקאות ו-ז.

  הסברו של מו"ר רה"י למושג "תורת א"י. אם בגלות התמקדנו בפרטים, שמנו את הדגש על כך ש העוה"ז הנו מעבר ופרוזדור אל העוה"ב, כעת כאשר חזרנו לארצנו, הננו שמים את הדגש על המושגים של כלל ישראל וכד. והפרטים הנם חשובים, והכלל מורכב מאלפי פרטים, אך הנם משמשים את הכלל כולו. כל הטוב שבעולם כל החוכמה, הגבורה, והעשירות אשר ישנם לבני אדם, אם הנה עומדת לבדה ללא מוסר אלוקי אינם שווים מאומה. והמוסר האלוקי הנו מוסר כזה אשר נובע מן מעיין החיים., "ומפעם ביחידים ממעיין האומה"

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' שבט תשפ"ד
  undefined
  43 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  הטוב הכללי

  אורות הקודש ג, ד - מוסר הקודש

  שורש המוסר הוא ההטבה לכל ההויה, הדרך להגיע למקום זה היא דווקא ע"י הקודש והתורה. המגמה האלוקית ומגמת הבריאה כולה- היא השאיפה לשלמות מוחלטת, ולטוב השלם ביותר.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ג טבת תשפ"ד
  undefined
  44 דק'
  אורות הקודש - הרב זלמן מלמד שליט"א

  הקב"ה מנהל ומשגיח על העולם

  אורות הקודש ג, ג - מוסר ההויה

  המוסר נמצא בכל דבר הקיים בבריאה. תפקיד הבריאה הנו לגלות ולהופיע את מציאות ד' בעולם. ישנם אנשים מיוחדים בעולם, אשר הנם רואים בכל מציאות ובכל אדם את הטוב שבו, אע"פ שהנו מוסתר ומכוסה בהרבה כיסויים. חידושו של מרן הרב זצ"ל שהמושג מוסרי/אינו מוסרי, קיים לא רק באנשים בעלי בחירה, אלא בכל דבר במציאות. מצד ההסתכלות האלוקית גם הרע והרשעה המופיע בעולם, הנו בהשגחת ד' ומשמש את רבש"ע בתוכניתו לתיקון העולם, אל אנו בעינינו ובמציאות הקיימת לפנינו הננו צריכים להילחם ברשעה וברוע.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ו בטבת תשפ"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il