בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
24 שיעורים
  undefined
  51 דק'
  משפטים

  זהירות בממון האחר וגודל האחדות

  שיחת מוצ"ש פרשת משפטים תשפ"ג

  הדיינים צריכים להיות האנשים המתאימים ביותר לתפקידם, ובחירתם צריכה להיות נקיה משיקולים זרים | ניתן למצוא מקבילות לארבעת אבות נזיקין בחיי האדם: בבין אדם לחבירו, בבין אדם למקום, ואף במעשים הטובים | התורה מזהירה אותנו לשמור על ממונו של האחר, ואפילו במקום פיקוח נפש | אנו מצווים על פריקה וטעינה אף עבור שונאים, ועל ידי זה נוצר קידוש השם | מחצית השקל יוצרת אחדות, והיא מגינה על עם ישראל מהנגף.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז שבט תשפ"ג
  undefined
  1:02
  משפטים

  מה היחס בין השתדלות לבין ביטחון בה'

  שיחת מוצ"ש פרשת משפטים תשפ"ב

  הפרשה אומרת לנו "רק שבתו יתן ורפוא ירפא" ודורשים חזל שמכאן למדו שניתנה רשות לרופא לרפא, הרב מציג שיטות שונות ביחס שבין ההשתדלות שאנו צריכים לעשות ובין הביטחון שאנו צריכים לסמוך על ה' שידאג לנו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז שבט תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  משפטים

  הערבות ההדדית שביסוד המצוות

  שיחת מוצ"ש פרשת משפטים תשפ"א

  מצוות הלוואה, מבטאת את האחדות. לראות את מעלות כל המפלגות. נעשה ונשמע - שני ביאורים של הרב קוק זצ"ל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' אדר תשפ"א
  undefined
  41 דק'
  משפטים

  התרחקות מדבר שקר

  שיחת מוצ"ש משפטים תש"פ

  "עין תחת עין" - דרך החינוך של התורה, אמת אלוקי מותאמת למציאות, מעלת וקדושתם של ישראל. עבודת ה' ולימוד תורה בשמחה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז שבט תש"פ
  undefined
  44 דק'
  משפטים

  אלקים נצב בעדת א-ל

  שיחת מוצ"ש פרשת משפטים תשע"ט

  משפטי ה' ◆ מידת חסידות ◆ ספק מזיק לחומרא ◆ פיקוח נפש דוחה גזל? ◆ רשות לרופא לרפא ◆ ביטחון והשתדלות ◆ נעשה ונשמע

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ח שבט תשע"ט
  undefined
  42 דק'
  משפטים

  המשפטים והשלום

  שיחת מוצאי שבת פרשת משפטים תשע"ח

  שופטים ומשפטים ◆מצווה בשונא ◆ישראל קדושים בעצמותם ◆חמורת הריבית ◆מחצית השקל מבטאת את האחדות ◆ האחדות בין חלקי הציבור.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה שבט תשע"ח
  undefined
  44 דק'
  משפטים

  הישרות הנכונה

  שיחת מוצאי שבת משפטים תשע"ז

  עבד עברי ◆תשלומי נזיקין ◆מי שרוצה להיות חסיד ◆להיזהר שלא לשקר ◆פרשת שקלים ◆חודש אדר.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ט שבט תשע"ז
  undefined
  50 דק'
  משפטים

  משפטי התורה

  שיחת מוצאי שבת משפטים תשע"ו

  מינוי למשרות ציבוריות ◆ חשיבות המשפט לפי דיני התורה ◆ האחריות האישית של כל אחד ◆ לחשוב על ההשלכות ◆ הקפדה על סגנון הדיבור ◆ השתדלות וביטחון.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כז שבט ה'תשע"ז
  undefined
  36 דק'
  משפטים

  משפטי ה'

  שיחת מוצאי שבת משפטים

  הקדמת הנעשה ,הדבקות בטוב , המשפט במרכז , האמון יסוד הכול ,הזהיר בנזקים חסיד, קידוש ה' בהשבת אבידה , מצוות הלוואה מאחדת , תוכן מצוות מחצית השקל

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה שבט התשע"ה
  undefined
  1:00
  משפטים

  משפטי אמת

  נחת רוח בשמים , בחירת רבנים ודיינים ראויים , מותר להיות שופט במערכת המשפט? , מותר ללכת לרופאים? , ביטחון והשתדלות , חומרת הפגיעה בחבר , ארבע אבות נזיקין, באדם ובבהמה , איך נלחמים בשנאה?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ד שבט תשע"ד
  undefined
  50 דק'
  משפטים

  בין אדם לחברו

  שיחה לפרשת משפטים תשע"ב

  העונש העקרוני והעונש בפועל * ארבעה אבות נזיקין ומעשים טובים * אהבת רשעים בישראל * מצוות הלוואה מאחדת את ישראל * קֹדש, קדוש וקדושה * היחס הנכון לרשעים

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה שבט תשע"ב
  undefined
  44 דק'
  משפטים

  אחדות התורה, עם ישראל, וארץ ישראל

  שיחה לפרשת משפטים תשע"א

  אחדות התורה הבאה לידי ביטוי במשפטים שבין אדם לחברו. אחדות עם ישראל הבאה לידי ביטוי באיסור ריבית. הבנת המושג "קודש".

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ד שבט תשע"א
  undefined
  44 דק'
  משפטים

  הבסיס לחיי חברה

  שיחת מוצ"ש משפטים תשס"ט

  "ואלה המשפטים" - ו' מוסיף; עין תחת עין - ממון - מדוע התורה כתבה כך; דיני שמים ודיני אדם; "מדבר שקר תרחק" - הרחבה במדת האמת; מחצית השקל; מצות הלואה; אחדות ישראל; משנכנס אדר מרבים בשמחה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור לכח' שבט תשס"ט
  undefined
  משפטים

  ואלה המשפטים

  משפטי הממון שבתורה תפקידם לא רק להסדיר את חיי החברה, ולפתור את הבעיות הממוניות שבין הבריות, אלא למשפטי התורה יש תפקיד רוחני.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כה שבט תשס"ח
  undefined
  53 דק'
  משפטים

  פרשת משפטים תשס"ח

  משפט התורה ובתי המשפט; 4 אבות נזיקין רוחניים; מצוות שכחה; הקב"ה החריב את בית המיקדש באש והוא ייבנה על ידי אש קודש; החומרא של אסור ריבית והקשר שלו לשם ה'; היתר עיסקא; ישראל אנשי קודש ; קישור התורה למציאות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז שבט תשס"ח
  undefined
  46 דק'
  משפטים

  פרשת משפטים תשס"ז

  לארבעה אבות נזיקין יש מקבילות באדם; כנגד אבות הנזיקין באדם יש ארבעה סוגי מצוות; עניין הריבית; מחצית השקל; מצוות ""אנשי קדש"; אנו מצפים כל הזמן לבניין ביהמ"ק (ולחורבן המסגד); "ויספר משה" - מה סיפר משה לעם; אדר והשמחה בעבודת ה'; השפע מלמעלה לפי מחשבת האדם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ט שבט תשס"ז
  undefined
  יש שואלים

  בתי משפט

  מהי דעת ההלכה על בתי המשפט במדינת ישראל? הרב זלמן ברוך מלמד על בתי משפט, על השפעת הגלות ועל הצורך לחזור למשפטי התורה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר תשס"ז
  undefined
  50 דק'
  משפטים

  פרשת משפטים תשס"ו

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז שבט תשס"ו
  undefined
  52 דק'
  משפטים

  פרשת משפטים התשס"ה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | שבט התשס"ה
  undefined
  49 דק'
  משפטים

  פרשת משפטים התשס"ד

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | מוצש"ק פרשת משפטים התשס"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il