יש שואלים

גודל הכיפה

האם יכול לעלות שליח ציבור עם כיפה קטנה?מהו גודל הכיפה המינימאלי ומה מבטאת כיפה קטנה?

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א סיון תשס"ז