רחל אמנו

יום פטירת רחל אמנו

רחל הייתה עיקרו של הבית ולפי שכל הדברים תלויין ברחל לפיכך נקראו ישראל על שמה; מה ראה יעקב אבינו לקבור את רחל בדרך אפרת?

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א חשון תשנ"ז