בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
27 שיעורים
  undefined
  תזריע

  מעלת קידוש החודש

  שבת וראש חודש קדושה משותפת ◆ קידוש החודש דווקא בארץ ישראל ◆ בקידוש החודש מופיעים שלוש קדושות ◆ ראש חודש ניסן – זמן להתפלל על המלכים ◆ שמחה בסיום של תורה ◆ יציאה לבין הזמנים – לייצג את התורה בכבוד.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר ב תשפ"ב
  undefined
  47 דק'
  ויקרא

  שורשו של עמלק ועבודת פורים

  שיחת מוצ"ש פרשת ויקרא - זכור תשע"ט

  חז"ל ממשילים את עמלק לכלב, הכלב אינו בא בחינם וכל פרשת עמלק באה להזכיר להיזהר מהשאלה היש ה' בקרבנו. כלב הוא חצוף ואינו מקבל שום עול. לחצוף אין תקנה ולכן מותר לקראו לכזה רשע. שורש של עמלק זה הפך האמונה הפך היראת שמים "ויהיו ידיו אמונה".

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' אדר ב' תשע"ט
  undefined
  40 דק'
  פרה

  פרשת שמיני - פרה התשס"ה

  ההכנות להשראת השכינה ◆מידות הנצח וההוד ◆הפרישה מכל איסור בגלל קדושת ישראל ◆פרשת פרה אדומה ◆אדם כי ימות באוהל ◆שלבים בגאולת ישראל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור לכ"ג אדר ב' התשס"ה
  undefined
  39 דק'
  תצוה

  בין מחיית עמלק לפורים

  שיחה לפרשת תצווה - זכור תשע"ב

  החיבור לצדיקים ◆הקישור לכל עם ישראל ◆מעלת הציץ ◆פרשת זכור היא זכירה מוסרית ◆השקפת העולם של עמלק ◆איך נלחמים בעמלק ◆קבלה מחודשת של התורה בפורים ◆שמחת הפורים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י' אדר תשע"ב
  undefined
  23 דק'
  פרה

  תיקון חטא האדם הראשון ותהליך הגאולה

  תיקון חטא אדם הראשון ,חילול ה' הנורא , תהליך הגאולה ,דור הגאולה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כג' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  48 דק'
  ויקרא

  קורבן ציבור

  שיחה לפרשת ויקרא

  האורות המתגלים בחומשים * קריאה לישראל דרך משה * התבטלות בהקרבה * קורבן מנחה * שלמים – עבודת ה' שלמה * מהותו של הציבור * כוחם של חכמים מהציבור *בטחון בה' מפני השפעות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר ב תשע"ו
  undefined
  50 דק'
  ויקהל

  שבת יום הנשמה

  שיחה לפרשיות ויקהל פקודי, פרה

  שיחה לפרשיות ויקהל פקודי, פרה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כב' אדר תשע"ב
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  יהודים בארץ- תנאי לקיום חג הפסח

  החודשים היום מקודשים על ידי בני ישראל יושבי הארץ. לו יצויר, חלילה, שלא ימצאו אפילו עשרה יהודים בארץ, כל מערך המועדים יפסק.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ניסן תש"ע
  undefined
  שקלים

  מחצית השקל

  כלל ישראל תמיד צדיק, החטא נמצא רק ביחידים ולא בכלל. לכן, כל מצוה כללית יש לה ערך מיוחד, שלמות מיוחדת. למרות שכל יחיד משתתף בסכום קטן, התחייבותו אל הכלל מעלה אותו למדרגה של שלמות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר תש"ע
  undefined
  54 דק'
  פרה

  ערב רב וגאולה: אז והיום

  דברי הרבי מהוסיטין על עלייה לארץ ולשון הקודש; חטא העגל ע"י הערב רב; לימוד זכות של משה רבנו; פרה מכפרת על חטא העגל; הפטרה - דרכי הגאולה לפי הסדר: קבוץ גלויות ואח"כ תשובה, קבוץ גלויות ויישוב הארץ.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור ליט' אדר תשס"ט
  undefined
  59 דק'
  זכור

  מדוע לזכור את עמלק?

  שיחה לפרשת זכור תשס"ט

  מטרת מצוות זכור את אשר עשה לך עמלק; יש גם עמלקיות בלב שצריך למחותה; "מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה" - גבורתו של מרדכי היהודי וגבורתו של מו"ר הרב צבי יהודה; הרבצת התורה של מו"ר.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור ליב' אדר תשס"ט
  undefined
  שקלים

  מחצית השקל

  הכלל תמיד צדיק, החטא נמצא רק ביחידים ולא בכלל. לכן, כל מצוה כללית יש לה ערך מיוחד, שלמות מיוחדת. למרות שכל יחיד משתתף בסכום קטן, התחייבותו אל הכלל מעלה אותו למדרגה של שלמות, וכך גם אם היחיד הוא עני בכוונה משלימו חברו שהוא עשיר בכוונה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר תשס"ט
  undefined
  6 דק'
  יש שואלים

  מדוע לא נעשה נס גלוי מול עמלק?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | יא' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  החודש

  מתנת מצות קידוש החודש

  אנו עומדים בפתחו של חודש ניסן חודש האביב. על חודש זה נאמר בתורה "החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה". זהו חודש הגאולה. בניסן נגאלו. "ואמר רבי יהושע: בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל". לפיכך קבעה התורה לקרוא לחודש הזה חודש ראשון.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר תשס"ז
  undefined
  פרה

  פרה אדומה ושאיפת עם ישראל

  עניין פרה אדומה עמוק מאד; גם שאיפת עם ישראל היום, אינה שאיפה לאומית מצומצמת, אלא שאיפה של עומק החודר אל השורש; זה עניינה של שאיפת הגאולה של עם ישראל; זה ענינו של משיח שענינו לתקן את העולם כולו מהיסוד.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ט אדר תשנ"ח
  undefined
  45 דק'
  זכור

  פרשת ויקרא - זכור התשס"ה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר ב' התשס"ה
  undefined
  החודש

  חודש ניסן - חודש ההתחדשות

  חודש ניסן אינו תלוי בחודשי השנה; בחודש זה אירעו מאורעות מרכזיים בחיי האומה; והגאולה החזירה לעם ישראל את הביטחון העצמי;

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשס"ג
  undefined
  40 דק'
  שקלים

  התנדבות למשכן ופרשת שקלים

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | מוצש"ק ויקהל תשס"ג
  undefined
  54 דק'
  פרה

  פרשת צו - פרה תשס"ג

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | סעודה שלישית, תשס"ג
  undefined
  44 דק'
  זכור

  פרשת ויקרא-זכור תשס"ג

  ה' קורא לנו לשוב בתשובה. אנו מקבלים שכר אפילו על ספק מצוה. מיהו עמלק, וכיצד יש להילחם בו? מה מיוחד בימי הפורים שאינם עתידים להתבטל?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשס"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il