בעקבות עמונה

מבט אמוני בעקבות ארועי עמונה

א. ישר כח לנוער ב. למה לא נכון לוותר ג. ערכה של מסירות נפש ד. ממשיכים תמיד להתקדם ה. הקשר עם הציונות החילונית ו. ארץ ישראל וקירוב רחוקים ז. היחס לצבא ח. לימוד תורה או מאחזים?

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור לח' שבט תשס"ו