כ - שמיטה

התחדשות לאומה ולאדמה

מתוך קומי אורי 20

הפעולה של שבת על היחיד היא כפעולת השמיטה על האומה הרב בן-חמו על הנבדלות של הארץ ועל הרקע והעמדות סביב היתר המכירה

הרב שלמה בן חמו | ב באב תשס"ז