דרשו ה' בהמצאו

סגולת היום ועבודת האדם ביום הכיפורים

הרב איתמר אורבך | אלול תש"ע