בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
73 שיעורים
  undefined
  37 דק'
  מאמר שני

  ידיעת החוכמות - גם בשביל קיום המידות

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 167(מאמר שני - סעיף ס"ג- ס"ו)

  מערכת הנגינההמיוחדת שבמקדש ושורש המוזיקה כולה- בישראל. כל המדעים והחכמות נובעות מהנבואה. החיוב ללמוד מדעים, לתורה, לקידוש ה', ולגאולה.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ג' אב תשע"ז
  undefined
  32 דק'
  מאמר שני

  ידיעת החוכמות - גם בשביל קיום המידות

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 166(מאמר שני - סעיף ס"ג- ס"ה)

  חכמי הסנהדרין היו צריכים לדעת את כל החוכמות כדי שיוכלו לדון בשאלות. אך גם האנשים הרגילים היו צריכים לדעת הרבה כדי שיוכלו לקיים את המצוות.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ה תמוז תשע"ז
  undefined
  35 דק'
  מאמר שני

  הטומאות הבאות מן המוות

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 165(מאמר שני - סעיף ס'- ס"ב)

  בחיים יש קדושה ולכן כאשר ישנו סילוק חיים- ישנה טומאה. כך זה בטומאת מת. וגם בטומאת המצורע ובבעל קרי. בין ישראל לאומות בטומאה וטהרה. בין איש לאשתו.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | י"ח תמוז תשע"ז
  undefined
  31 דק'
  מאמר שני

  מחקר, טעמי המצוות ולימודי האמונה

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 164(מאמר שני - סעיף ס')

  ישנה חוב ללמוד אמונה להעמיק בה אבל טעמי המצוות אינם כלולים זה בזה. את המצוות מקיימים מתוך חיים של אמונה. המחקר הפילוסופי יכול לבוא כחיזוק לאמונה במצבים מסויימים ולאנשים מסויימים.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ד' תמוז תשע"ז
  undefined
  43 דק'
  מאמר שני

  שיטת ריה"ל בהסבר טעמי המצוות

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 163(מאמר שני - סעיף ס')

  לפי ריהל, בענייני המצוות עדיף לא להסביר את הטעם, וגם אם מסבירים צריך לבוא מתוך גישה שהדברים לא מוחלטים ואין השגה לשכלנו בעניין האלוקי. לעומת זאת, כל בניין האמונה של ריהל בנוי על ההתבוננות ביציאת מצרים ובהנהגת ה' את ישראל. אי אפשר להאמין מתוך רגש, ללא בירורים שכליים.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ז סיון תשע"ז
  undefined
  40 דק'
  מאמר שני

  שמירת כל המצוות כוח אלוקי והשגחה פרטית

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 162(מאמר שני - סעיף נ"ח-ס')

  עם ישראל מצליח לשמור את סדרי המצוות המרובים בגלל השכינה ששורה בתוכו ובגלל ההשגחה האלוקית הצמודה. איו יחס בין שכלנו האנושי לתורה האלוקית, אין הבדל בין מצוות שעושים אותם כי מבינים לבין ציווים שעושים אותם למרות שאנו לא מבינים.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ' סיון תשע"ז
  undefined
  38 דק'
  מאמר שני

  ההשגחה הפרטית מסייעת לשמור מצוות

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 161(מאמר שני - סעיף נ"ו- נ"ח)

  האומה הישראלית חיה חיים אלקיים בפועל. דבר זה מתגלה במתן שכר והעונש מיידי, כפי שאפשר לראות בדיני הצרעת שהיא 'נגע מיוחד בישראל'.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | י"ג סיון תשע"ז
  undefined
  34 דק'
  מאמר שני

  עבודת ה' האמיתית

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 160(מאמר שני - סעיף נ"ו חלק ב')

  התקדמות הגאולה בדורנו. הציפייה למשיח. המשיח גדול ממשה רבנו, כי בלי עם ישראל- אין תורה. עובד ה' באמת נמדד במעשים ולא בהצגות.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"א אייר תשע"ז
  undefined
  33 דק'
  מאמר שני

  הבוחר בעמו ישראל באהבה

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 159(מאמר שני - סעיף נ"ו חלק א')

  המעלה של עם ישראל לא נובעת מכך שהם קיבלו את התורה אלא עצמית. לכן, בחטא העגל, משה עם כל המעלות הרוחניות הגבוהות שהוא השיג יורד ממעלתו.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | י"ד אייר תשע"ז
  undefined
  33 דק'
  מאמר שני

  תורה ומצוות רק על בסיס מוסרי

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 158(סיכום מאמר שני א-נה)

  כמו שלכל חברה יש חוקה בסיסית שבלעדיה אי אפשר להתנהל, כך לעם ישראל יש מצוות שכליות בין אדם לחברו, שבלעדיהן אין סיבה לקיים את המצוות השמעיות.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ז' אייר תשע"ז
  undefined
  36 דק'
  מאמר שני

  הבוחר בעמו ישראל באהבה

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 157(מאמר שני - סעיף נ'- נ"ה)

  אהבת ה' לישראל אינה תלויה במעשיינו. ריה"ל משלב שני פסוקים באופן חריג להדגיש את אהבת ה' לישראל גם בהווה. "ישראל אשר בך אתפאר".

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ה אדר תשע"ז
  undefined
  33 דק'
  מאמר שני

  ארץ ישראל- מקום השפע האלקי

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 156(מאמר שני - סעיף נ')

  ארץ ישראל היא אדמה שראויה לעם ישראל- אנשי הסגולה, והקב"ה מופיע בה כמו שהוא מופיע בשמיים. בארץ ישראל יש השפעה של שפע מהקב"ה, על מי שראוי לקבל אותה. הגויים לא יכולים לסבול את תקומת ישראל בארצו, ומנסים להפריע.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | י' אדר תשע"ז
  undefined
  33 דק'
  מאמר שני

  זכר ליציאת מצרים

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 155(מאמר שני - סעיף נ')

  שלילת קדמות העולם. זכור ושמור בדיבור אחד. טעם השבת- בין יתרו לואתחנן. זיכרון חסדי יציאת מצרים בשבת.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ד' אדר תשע"ז
  undefined
  35 דק'
  מאמר שני

  מעלת השמחה בשבת

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 154(מאמר שני - סעיף נ')

  שמחת השבת. מעלת הריקוד והניגון. יציאת מצרים ומעשה בראשית.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ז שבט תשע"ז
  undefined
  37 דק'
  מאמר שני

  השמחה- יסודית ונשגבה

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 153(מאמר שני - סעיף נ')

  רוח הקודש של האר"י - ע"י שמחה. הדבקות העליונה של מעלת השמחה. מעלת ישוב ארץ ישראל ושמחתה.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ' שבט תשע"ז
  undefined
  32 דק'
  מאמר שני

  השמחה בעבודת ה'

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 152(מאמר שני - סעיף נ')

  כל הראשונים מגדירים את השמחה כיסוד עמוק בעבודת ה'. ע"י השמחה מגיעים להשגות עליונות של רוח הקודש. השמחה היא בריאות הנפש באמונתה.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | י"ג שבט תשע"ז
  undefined
  30 דק'
  מאמר שני

  השמחה בלימוד תורה

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 151(מאמר שני - סעיף נ')

  מחשבה וכוונה בתפילה. איך מגיעים לשמחה בעשיית המצוות. העבודה והלימוד מאהבה.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ו' שבט תשע"ז
  undefined
  37 דק'
  מאמר שני

  הדרכת כוחות החיים ע"פ התורה

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 150(מאמר שני - סעיף מ"ט- נ')

  איך מתקרבים לעניין האלוקי ע"י המצוות. איו למצוות השכליות יתרון על השמעיות. כל כוחות החיים שייכים לעבודת ה'. עונג זה לא כשזה מועיל לנפש.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ז טבת תשע"ז
  undefined
  38 דק'
  מאמר שני

  המצוות השכליות והמצוות השמעיות

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 149(מאמר שני - סעיף מ"ח)

  "והצנע לכת עם אלוקיך". חסדי ה' עלינו. המצוות השמעיות מקנות לנו את המעלה האלוקית.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"א טבת תשע"ז
  undefined
  31 דק'
  מאמר שני

  דרך ארץ קדמה לתורה

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 148(מאמר שני - סעיף מ"ה- מ"ח)

  מלך הכוזרים רוצה לראות את הקשר בין ישראל ואוה"ע בעבודת האלוקים. דרך ארץ קדמה לתורה. כוח הכרת טובה.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | י"ד טבת תשע"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il