תקופתנו בתהליך הגאולה

לקראת שבת

לא להיות כופרים בטובה של הקב"ה; המציאות הלאומית של מדינת ישראל; שנת ה-60 היא התבגרות של מדינת ישראל לקראת שבת, היא האלף השביעי.

הרב חיים אביהוא שוורץ | ד' אייר תשס"ח