ארבעת המינים והלכותיהם

הסבר ענין ההושענות

הרב חיים אביהוא שוורץ | התשס"ג