שיחות לשלשת השבועות

איבוד העצמיות בגלות

ספר יחזקאל מתחיל בצער העמוק של הגלות; שורש הגלות הינו איבוד העצמיות; בן דוד מגיע דווקא בזמן של אובדן מנהיגות; העולם בנוי מכמה מדרגות, המדרגה השלישית - העליונה שייכת למלך המשיח ולכן הופעתו תהיה פתאומית שאין זה דרך העולם.

הרב חיים אביהוא שוורץ | תשס"ד