מעמד הר סיני ומתן תורה

יראתנו קודמת לחוכמתנו

חג מתן תורה הוא היום בו עם ישראל הכין את עצמו לקבלת התורה. היכולת לקבל תורה חייבות לבוא אחרי ההכנה הראויה של יראת ה'.

הרב חיים אביהוא שוורץ | ד' סיוון תש"ע