בונים את הקומה הבאה

להשמיע את קול התורה!

גליון 229

קיים נתק חריף בין מוסדות השלטון: הכנסת, משרדי הממשלה ובתי המשפט לבין עולם התורה וחכמיה. בתהליכי קבלת ההחלטות ועיצוב המדיניות -בכל תחומי החיים- כמעט קול התורה אינו נשמע ואינו נחשב.

הרב שי סימינובסקי | אדר ב' תשע"א