בונים את הקומה הבאה

זכות השביתה

משרד העבודה והרווחה – השביתה

מותר לפועל להפסיק את עבודתו באמצע תקופת החוזה, אבל בדבר האבד, אסור. כלומר, שייגרם הפסד למעביד בדבר קיים ולא רק יימנע ממנו רווח.

הרב ברוך כהנא | י"א כסליו תשע"א