שיעורים נוספים

הצלחה ואידיאל

מדוע אנו מהללים ומנציחים לדורות את פועלם של רבי עקיבא ובר כוכבא? האם מלחמתם ברומאים לא הייתה קרב אבוד מראש שהביא אסון לאומי על עם ישראל?

הרב יעקב פלג