רבי עקיבא

בדרכו של רבי עקיבא

אחרי החורבן הגדול של המגפה, ר' עקיבא לא התייאש והתחיל ללמד את חמשת התלמידים שנותרו, "ומהם יצא תורה". כך, בתקופה של עזיבת הדת, קמו בודדים והקימו את בני עקיבא, שכיום יוצאת ממנה תורה גדולה. לרגל שבת הארגון של בני עקיבא

הרב חיים דרוקמן | כסליו תשפ"ב