דרכי הגאולה

היינו כחולמים - על שיבת עם ישראל לארצו

הרב חיים דרוקמן