תפקידנו במהלך הגאולה

נמצאים בחומר, מחכים לרוח

במה מתבטא בימינו "צלא דכופתא דחמריה"? מה בין ימינו לפילגש בגבעה? הרב אילני על סדר הגאולה, על יסוד ועל עם-הארץ.

הרב ינון אילני | א' תמוז התשס"ו