התבוננות כללית

לא להתפלג בשם כלל ישראל

האם יש יתרון בריבוי דעות? כיצד ניצור מצב של "שולחן אחד"? הרב רוזנפלד על המצב הפנימי במחנה התורני.

הרב שלמה רוזנפלד | תמוז תשס"א