מצוה גדולה

מצוות עשה לברך ברכת המזון

ספר המצוות הקצר - מצוה יד

ספר המצוות הקצר - מצוה יד

הרב שמואל הולשטיין | אב תשס"ו