מצוה גדולה

מצווה ליתן שכר שכיר ביומו

מתוך ספר המצוות הקצר

מצות עשה ליתן שכר שכיר ביומו, שנאמר: "ביומו תתן שכרו" (דברים כ"ד ט"ו).

הרב שמואל הולשטיין | תמוז תשס"ז