מצוה גדולה

מצות עשה לעשות מעקה לגגו

מצות עשה לעשות מעקה לגגו ולהסיר כל מכשול מביתו, שנאמר: "ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך" (דברים כ"ב).

הרב שמואל הולשטיין | כה תמוז תשס"ז