בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
14 שיעורים
  undefined
  29 דק'
  מטות

  שבועת המצוות

  שפת אמת לפרשת מטות

  קדושת הדיבור נובעת מהביטול לקב"ה. בשבועה לקיום מצוות מקבל כח נוסף לעשיית המצווה, ולכן מקבלים עול מלכות שמיים בכל יום. עבר הירדן היה מוכן לבני גד ובני ראובן אך ביקשוהו לפני הזמן.

  הרב חיים כץ | כח' תמוז התשע"ב
  undefined
  32 דק'
  מטות

  כח הדיבור

  שפת אמת לפרשת מטות

  כפי תיקון מדרגת הדומם צומח וחי זוכים לדיבור, כן בימי המעשה ושבת, ובשבת מתעלה הדיבור. עיקר התפילה הוא לקבל את המתנות המוכנות לאדם בכח התורה.

  הרב חיים כץ | כט' תמוז התשע"ב
  undefined
  31 דק'
  פנחס

  שמירת הברית זכותם הנצחית של ישראל

  שפת אמת לפרשת פנחס

  המקדש, השבת והמילה הם היסוד והברית של המקום, הזמן והאדם. שם ה' נקרא על ישראל בברית המילה, ובשמירת הברית זוכים לברכה וחסד וקדושה עליונה. ובזה אחז פנחס והציל את ישראל.

  הרב חיים כץ | כב' תמוז התשע"ב
  undefined
  34 דק'
  פנחס

  שמירת הברית בכיבוש הארץ

  שפת אמת לפרשת פנחס

  השבת היא השלמת הבריאה ולכן כוללת הכל, וכן ברית המילה הוא השלמת האדם וכולל הכל, וצריך שמירה ביותר מן המזיקין. ובכח שמירת הברית ומעשה פנחס זכו לארץ ישראל ולקריאת שם ה' עליהם

  הרב חיים כץ | כא' תמוז התשע"ב
  undefined
  32 דק'
  בלק

  הדגשת החסד והדגשת הדין

  שפת אמת לפרשת בלק

  הצדיקים תלמידיו של אברהם מוצאים ומרבים את החסד האלוקי. והרשעים תלמידיו של בלעם מוצאים את הזעם והדין. פי האתון מלמד על יחודיות הנבואה ולשון הקודש לישראל.

  הרב חיים כץ | יד' תמוז התשע"ב
  undefined
  28 דק'
  בלק

  לוחות הראשונים וי"ז בתמוז

  שפת אמת לפרשת בלק

  לוחות הראשונות נתנו בקול גדול, ולאחר החטא עושים בהצנע ועל כך קטרג בלעם, ולעתיד לבוא בי"ז בתמוז יתוקן הכל ויהיה יום טוב. ארץ ישראל מיוחדת לעם ישראל, וכל גרגיר עפר בארץ מיוחד לנפש פרטית מישראל

  הרב חיים כץ | טו' תמוז התשע"ב
  undefined
  32 דק'
  חקת

  שירת הבאר

  שפת אמת לפרשת חקת

  שירת הבאר על התורה שבעל פה הנקנית ביגיעה, והמתנות הבאות על ידי יסורים - וכמו חפירת הבאר הנעשית ביגיעה כשמתגלה הפנימיות ונעשים ניסים גלויים בני ישראל מכוסים, וכן שבת וימי חול.

  הרב חיים כץ | ז' תמוז התשע"ב
  undefined
  32 דק'
  חקת

  שירת משה ושירת ישראל

  שפת אמת לפרשת חקת

  מדרגת משה שמשך את ישראל אחריו ומדרגת יהושע שנמשך אחרי ישראל. נס הבאר היה מכוחם של ישראל - ומשה לא נמשך אחריהם ולכן השירה היתה של ישראל בלבד ומשה לא הכניסם לארץ. מלחמת סיחון ועוג ביד משה היא שורש כיבוש מלכי כנען

  הרב חיים כץ | ח' תמוז התשע"ב
  undefined
  30 דק'
  קרח

  חטאו של קרח

  שפת אמת לפרשת קרח

  יראת שמיים היא ההכנה והכלי לתורה. חטאו של קרח הוא רק שטען לצורך עצמו ולא לשם שמים, ואם היה טוען לשם שמים היה נעשה שלום בין קרח לאהרן הכהן.

  הרב חיים כץ | א' תמוז התשע"ב
  undefined
  32 דק'
  קרח

  מחלוקת שסופה להתקיים

  שפת אמת לפרשת קרח

  אהרן היה שליח וביטל עצמו לכלל ישראל ולכן עמד בנסין ואף נתעלה, וגם קרח אם היה לעושה לשם שמיים היה מתקיים, אלא שעשה לעצמו ולכן נאבד.

  הרב חיים כץ | ל' סיון התשע"ב
  undefined
  32 דק'
  שלח לך

  האמונה בירושת הארץ

  שפת אמת לפרשת שלח

  בציצית מחברים את הקצוות והכנפות לנקודה הפנימית. ארץ ישראל מובטחת מהאבות, והמרגלים חשבו שאינם ראויים בגלל מעשיהם, אך היו צריכים להאמין בה' ולהכנס לארץ.

  הרב חיים כץ | כג' סיון התשע"ב
  undefined
  30 דק'
  בהעלותך

  משה ושבעים הזקנים

  שפת אמת לפרשת בהעלותך

  הנהגת משה באחדות גמורה והנהגת הזקנים בקיבוץ הפרטים. בקיום מצוות והתפשטות התורה, מתעלה ומתחזק שורש התורה.

  הרב חיים כץ | יז' סיון התשע"ב
  undefined
  31 דק'
  בהעלותך

  עבודה בגאולה

  שפת אמת לפרשת בהעלותך

  עבודת ה' האמיתית נמשכת גם כשכבוד ה' גלוי כבר בעולם. קדושת הלויים מתוך ובגלל קדושת ישראל. בכח הדיבור אין תערובת רע.

  הרב חיים כץ | טז' סיון התשע"ב
  undefined
  30 דק'
  נשא

  "ישא פניו" של ישראל

  שפת אמת לפרשת נשא

  הברכה "ישא ה' פניו אליך" שישא את פני ישראל הדבוקים בשורשם. מעלת ההשתוקקות והשמחה לשבת.

  הרב חיים כץ | ט' סיון התשע"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il