יובל

בעניין קידוש היובל ע"י בית דין הגדול

*מחלוקת הרמב"ם ורמב"ן האם מנניין היובל צריך את בי"ד הגדול. *האם זה "דין" בבי"ד או שזה נעשה בו בגלל זיבה אחרת - כלל ישראל.

הרב חיים כץ | ט"ז אייר התשע"ה