בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
11 שיעורים
  undefined
  30 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי לפרשת חיי שרה - חלק ב'

  שאלתו של רבנו בחיי מדוע יצחק אבינו לא השתתף בהספד ובקבורת שרה ותשובתו. יצחק אבינו נשאר בהר המוריה עד נישואיו עם רבקה אמנו. בא"י היה מנהג שכאשר אדם מדבר בפני רבים היה אומר את דבריו בעמידה.

  הרב חיים כץ | כ"ה חשוון תשפ"ד
  undefined
  31 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי לפרשת חיי שרה - חלק א'

  האדם שיודע שהעוה"ז הנו זמני בלבד והכנה אל העוה"ב, משקיע את עיקר זמנו בעבודת ד' ית', מלבד הדברים הנצרכים לקיום הגוף. באורו של הגר"א לפסוק "אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה" - שהאדם בעוה"ז נמצא בעבודת ד' או בעלייה או בירידה, ואין אפשרות להשאר במקום ואם האדם אינו עולה ז"א שהוא יורד. מדוע יום הפטירה עדיף על גבי יום הלידה?

  הרב חיים כץ | כ"ד חשוון תשפ"ד
  undefined
  32 דק'
  חיי שרה

  העמק דבר לפרשת חיי שרה חלק ב'

  מנין ידע אליעזר שרבקה הנה בתולה ואיש לא ידעה . בשונה מרש"י . על איזה סוג נס מודים ועל איזה לא הו"א של עמ"י ומשה רבנו וחידוש יתרו.

  הרב חיים כץ | כ"ג חשון תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  חיי שרה

  העמק דבר לפרשת חיי שרה חלק א'

  פרק כד פסוקים א - ג

  יתור המילים "שני חיי שרה " מדוע אברהם אבינו לא השיא בעצמו אשה ליצחק ומעלת אליעזר שבגללה נשלח דווקא הוא.

  הרב חיים כץ | כ"ב חשון תשפ"ג
  undefined
  33 דק'
  חיי שרה

  פירוש הרמב"ן על פרשת חיי - שרה - חלק ב'

  מדוע מוזכרת זקנותו של אברהם שנית? האם באמת היתה לאברהם בת בשם 'בכל'? מדוע אברהם ציווה את אליעזר ולא את יצחק?

  הרב חיים כץ | כ"ב חשוון תשפ"ב
  undefined
  35 דק'
  חיי שרה

  פירוש הרמב"ן על פרשת חיי - שרה - חלק א'

  טעם כתיבת שני חיי שרה בשרה ולמה לא נאמר כן באברהם, סתירת המילים בפסוק ויתן לי ויתננה לי האם מדובר במתנה או במכר? מחלוקת רשי והרמבן בפירוש שדה המכפלה.

  הרב חיים כץ | כ"א חשוון תשפ"ב
  undefined
  33 דק'
  חיי שרה

  "שיחתן של עבדי אבות"

  שפת אמת לפרשת חיי שרה (תרמ"א-תרמ"ב)

  הימים הם כלים לאור והצדיקים ממשיכים את האור בטבע. "יפה שיחתן של עבדי אבות" כי מדרת האבות עליונה מאוד למעלה מהשגתנו ואנו לומדים ממעשי עבדיהם. החסד לאומות ניתן במתנה, והחסד לישראל בזכות מעשיהם ולכן מתקיים.

  הרב חיים כץ | כג' חשון התשע"ג
  undefined
  38 דק'
  חיי שרה

  המידות נלמדות מהאבות

  שיחה לפרשת חיי שרה

  שתי פנים במדרש ביחסו של אברהם לאליעזר. אדם שאין לו דרך ארץ לא יכול להדבק בכלל ישראל ולכן אברהם סירב להשיא את בת אליעזר לבנו. חיוב הכרת הטוב נלמד משלמה.

  הרב חיים כץ | כה' חשון התשע"ג
  undefined
  28 דק'
  חיי שרה

  גדלותו של אליעזר

  שפת אמת לפרשת חיי שרה

  גדלותו של אליעזר שידע שתפקידו להיות עבד ולא ניסה לברוח מהעבדות. בני קטורה הם הוספה מחול על הקודש, ולאחר לידת יצחק אברהם ממשיך ומוסיף קדושה.

  הרב חיים כץ | כב' חשון התשע"ג
  undefined
  44 דק'
  חיי שרה

  גמילות החסדים של אברהם אבינו

  המיוחדות של המידות דווקא אצל אבותינו. (ההקלטה מתחילה באיחור של דקה מתחילת השיעור. עמכם הסליחה)

  הרב חיים כץ | כ"ג חשוון תש"ע
  undefined
  50 דק'
  חיי שרה

  "מורשה קהילת יעקב"

  האבות הם אלה שסללו את הדרך לתורה ולמצוות; מכחם יש לכל יהודי חלק עצמי בתורה

  הרב חיים כץ | כ"ג במרחשוון תשס"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il