האבילות על החורבן

חורבן הבית

עיון בדברי הגמרא המבארת את סיבות החורבן.

הרב חיים כץ | כ"ט תמוז, התשס"ג