י"ז בתמוז

עבודת ה' בי"ז בתמוז כנגד עבודת ה' בט' באב

כוח הטומאה יונק מהקדושה. ימים אלו של בין המצרים הם ימים שעתידים להיות גדולים, אבל נפלנו בהם. החטאים הללו שכנגדם יש את שלושת השבועות הינם שורשיים ודורשים תיקון לדורות. ולעתיד נזכה שכוח הקדושה יתגבר

הרב חיים כץ | י"ז בתמוז התשע"ג