ברכות

שני האופנים לצאת ידי חובה בברכות

שיעור כללי

ישנם שני האופנים לצאת ידי חובה בברכות. 1. דין שומע כעונה. 2. עניית אמן. מחלוקת הראשונים בחשיבות עניית אמן בגמרא בברכות דף נד:. ביאור בחילוק בין שתי הדרכים לצאת ידי חובה. ביאור בשיטת הרמב"ם מדין עניית אמן.

הרב חיים כץ | י אלול תשע"ו