שיעורים נוספים

אכילת מרור - בכזית?

הרא"ש: חובת אכילת מרור היא מכח הברכה עליו, ואם כן, יש צורך באכילת כזית. קושית השאגת אריה על דברי הרא"ש, תירוץ המחנה חיים והאבני נזר.

הרב חיים כץ | כ"ה אדר התשע"ג