ירושלים

זכרונות מירושלים

גוש קטיף - מתנת חינם מאת ה'; מסירות הנפש של יצחק; זכרון ירושלים וקדושתה אצל ר' אריה לוין; זיכרון ירושלים ע"י בני ג'רבה.

ר’ שמחה רז | ה' אב התשס"ו