התבוננות אמונית

פתיחה למסכת שבת ודברים ליום פטירת הרב קוק זצ"ל

המשכן יסוד קדושת המקום. השבת יסוד קדושת הזמן. זכור את יום השבת לקדשו. מלאכת מחשבת. יסוד מלאכת הוצאה. הוצאה מלאכה גרועה היא. בשבת ניתנה תורה לישראל. משנת הרב זצ"ל. גאולה.

הרב חיים ירוחם סמוטריץ | ג' אלול התשנ"ח