הלכות ספירת העומר

ספירת העומר בימינו - מדאורייתא או מדרבנן?

נחלקו התוס' והרמב"ם אם ספירת העומר בזמן הזה מהתורה או מדרבנן. יישוב נפלא של הרמב"ם כיצד הספירה מהתורה - הרי אין עומר?! מדוע שבועות בזמן הזה אינו מדרבנן?!

הרב חיים ירוחם סמוטריץ | ד' בסיון תשע"ג