מעמד הר סיני ומתן תורה

עמלה של תורה

נמסר בישיבת בני צבי

הרמב"ם אומר שיש להכות בתלמידים בכניסתם לעולם התורה ע"מ שיהיו באימה; ענין הכנסת האימה בלימוד התורה; מדוע ניתנה התורה דוקא מתוך כפיה.

הרב חיים ירוחם סמוטריץ | ה' סיון תשס"ט