שמחת פורים

שמחת הישועה - מציאות השמחה

מתוך "קומי אורי" גיליון 16

שמחה מרובה מרוב טוב ושפע מהווה תשתית נפשית ואקלים רוחני להוליד עבודת ה' בשלמות. הרב סמוטריץ' בניתוח השמחה כהשקפת עולם.

הרב חיים ירוחם סמוטריץ | אדר תשס"ז