מגד ירחים

האמונה בבריאת העולם והאדם

מתוך מגד ירחים גליון 108 בהוצאת "בית הרב"

מה ההבדל בין דעת אריסטו על העולם לדעת אפלטון? מה המעלה ומה החסרון בכל שיטה? מה המקור לתפיסות מוטעות אלו, ומה מציעה אמונת ישראל לעומתן?.

הרב בניהו ברונר | תשרי תשס"ט