הפצת יהדות

אהבת ישראל בנשמה

ר' ישראל זעירא | אלול התשס"ו