בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
143 שיעורים
  undefined
  55 דק'
  שיחות ליום ירושלים

  מעליית הרב קוק למלחמת ששת הימים

  שיחה ליום ירושלים

  בשיעור זה הרב מציג סקירה של תהליך הגאולה בדורות האחרונים ואת התייחסותו של הרצי"ה לנושאים אלו.

  הרה"ג חיים שטיינר | כ"ה אייר תשפ"א
  undefined
  יום העצמאות תשפ"א

  הרב שטיינר מספר על הרצי"ה

  הרה"ג חיים שטיינר | ד' אייר תשפ"א
  undefined
  17 דק'
  שיחות ליום העצמאות

  סיפור ירושלים בתש"ח מזווית אמונית

  בהכרזת המדינה כולם שמחו אבל הרצי"ה לא, בששת הימים הושלמה השמחה.

  הרה"ג חיים שטיינר | ו' אייר תשע"ז
  undefined
  5 דק'
  יום ירושלים תשע"ו

  הרצי"ה על ארץ ישראל השלימה

  מתוך עצרת ההודיה המרכזית בישיבת מרכז הרב- יום ירושלים תשע"ו

  לצפייה בשידור חוזר של העצרת המלאה

  הרה"ג חיים שטיינר | כ"ח אייר תשע"ו
  undefined
  23 דק'
  שיעורים נוספים בענין מלחמה

  דיני מלחמה

  במלחמה צריך לנהוג באכזריות כלפי כל הציבור של האויב וקביעת מלחמה זה גם במצב של פגיעה בכבוד עמ"י וא"י בעקבות מסירת שטחים בא"י מגיעים למלחמה ומתוך אמונה שלימה בהקב"ה ננצח במלחמה.

  הרה"ג חיים שטיינר | כ' תמוז התשע"ד
  undefined
  36 דק'
  שיעורים נוספים בענין מלחמה

  לא מפחדים!

  אצל כל מנהיגי ישראל אנו רואים פחד וציווי מאת ה' לא לירא מן הבאות. גם לכלל ישראל נאמר "לא תירא מהם" על ישדי שיזכור שה' איתו. במלחמה צריך לשכוח את כל מה שישלו בבית. הדרך להתנתק מהפחד היא על ידי חיבור ליראת ה'.

  הרה"ג חיים שטיינר | ו' תמוז התשע"ד
  undefined
  48 דק'
  פדיון שבויים

  חטיפת דינה לשכם

  לימוד על צורת התגובה הנכונה לחטיפה מסיפור חטיפת דינה לשכם. שמעון ולוי מוסרים את נפשם להצלת דינה. אנו רואים בתנ"ך ובחז"ל חשיבות גדולה של מידת הגבורה וכך גם אנו צריכם להגיב.

  הרה"ג חיים שטיינר | כ"ב סיוון התשע"ד
  undefined
  38 דק'
  מעמד הר סיני ומתן תורה

  מתן תורה - מהפך עולמי

  כל כח המצוות שלנו בא מסיני. גם גר תושב צריך לקבל מצוות בני נח מכח אמונה בתורת משה, וגם אותו גר תושב אסור לגור בירושלים. "לא ישבו בארצך" כוונתו שלא יעבור עובד כוכבים בתוך ארץ ישראל.

  הרה"ג חיים שטיינר | ח' סיוון התשע"ד
  undefined
  38 דק'
  ישראל והעמים

  הקמת הנצרות וקבלת סיוע מנוצרים

  סיפור הולדתו של אותו האיש ויצירת הנצרות. צוררי ישראל במהלך הדורות עומדים עלינו והקב"ה מצילנו. יחס הרב זצ"ל לנצרות ומכתבים בעניין קבלת סיוע מהנוצרים.

  הרה"ג חיים שטיינר | כ"ג אייר התשע"ד
  undefined
  43 דק'
  ישראל והעמים

  הנוצרים כעובדי עבודה זרה (רמב"ם)

  מטרת הנצרות בהופעתה בעולם הוא כדי שידברו על המשיח בעולם. דברי הרצי"ה על השימוש בתאריך הנוצרי, ועל הנוצרים בכלל והצורך הגדול להתרחק מהם.

  הרה"ג חיים שטיינר | ט' אייר התשע"ד
  undefined
  49 דק'
  משעבוד לגאולה

  יציאת מצרים - גאולת הגוף והנפש

  הזכרת יציאת מצרים בכל יום היא מצווה המיועדת לעשות רצון ה' בעולם, ובליל הסדר כל המעשים של ההגדה ההם קיום המצוה. בלילה הייתה גאולה מצד הגוף אך ביום הייתה גאולה בנפש.

  הרה"ג חיים שטיינר | כ"ו אדר ב' התשע"ד
  undefined
  40 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  דרכי קירוב רחוקים - 2

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  כדי לקרב רחוקים צריך להגדיל את הנקודה הטובה שבאחר. תחילת התשובה אל ה' היא התשובה אל העם והגאולה העתידה אינה תלוי בתשובה, אלא בעיקר בתשובה לעם ישראל.

  הרה"ג חיים שטיינר | ה' אדר ב' התשע"ד
  undefined
  49 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  דרכי קירוב רחוקים

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  עקרון חשוב בקירוב רחוקים הוא הלימוד בדבר בין אדם לחבירו. בנוסף לזה חשוב ללמד אמונה. לפני שנוקטים בשום צעד כלפי השני צריך להוכיחו, והידיעה להוכיח תלויה בידיעת סתרי תורה. ומתוך תשובה נזכה להגיע לגאולה.

  הרה"ג חיים שטיינר | כ"א אדר א' התשע"ד
  undefined
  44 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  שלבי הנסיגה של מנהיגים בישראל

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  גבולות הצהרות בלפור כללו גם את עבר הירדן המזרחי. מדוע יותר נשיא המדינה חיים וייצמן על חלק זה של ארץ ישראל? החלטת חבר הלאומים בוועידת סאן-רמו על בניית בית לאומי לעם ישראל בארץ ישראל, ומתוך כך ביטול שלושת השבועות. ביקורות הרבנים כנגד תכנית החלוקה של ארץ ישראל של האו"ם.

  הרה"ג חיים שטיינר | כ"ט שבט תשע"ד
  undefined
  45 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  פירותיה הקדושים של ארץ ישראל

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  מחלוקת הטור והב"ח לעניין אמירת "לאכול מפירותיה ולשבוע מטובה". גם אילנות הסרק ייתנו פירות לעתיד לבוא. פירות ארץ ישראל רומזים לקב"ה. בפריחת ארץ ישראל אנו רואים את הגאולה. ארץ ישראל מתעוררת לקראת עם ישראל החוזר אליה.

  הרה"ג חיים שטיינר | ט"ז שבט תשע"ד
  undefined
  57 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  'מסע ההסברה' של הרצי"ה קוק על ארץ ישראל

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  אצל הרצי"ה הכל נבע מתוך תורה. ההסברה שלו הייתה בצורה מאוד שיטתית ורחבה, גם בהיגיון אך בעיקר להסביר מתוך התנ"ך שהוא הבסיס לכל. הרצי"ה דאג למצב של עם ישראל בכל הארץ וכל זמן.

  הרה"ג חיים שטיינר | ב' שבט תשע"ד
  undefined
  38 דק'
  שלג

  מהלכות השלג

  מחלוקת ראשונים ואחרונים לעניין טבילה בשלג, תלוי האם יש חיבור בין חלקי השלג. כיסוי הדם בשלג. טלטול שלג בשבת והנגיעה בו. נטילת ידיים בשלג. שימוש כללי בשלג בשבת.

  הרה"ג חיים שטיינר | י"ז טבת תשע"ד
  undefined
  38 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  משמעות נס החנוכה דווקא על ידי השמן והמנורה

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  עיקר הגזירה של היוונים הייתה על התורה, לכן שבט לוי, שעניינו שמירת ולימוד התורה בעם ישראל, הם אלה שנלחמו ביוונים. מסיבה זו נעשה הנס במנורת המקדש ובשמן, שהם מסמלים את התורה.

  הרה"ג חיים שטיינר | ג' טבת תשע"ד
  undefined
  44 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  נס חנוכה על ידי הכוהנים - לשבח או לגנאי?

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  האם מצוות חנוכה מדאורייתא או מדרבנן? נס וחנוכה ותשועת ישראל ע"י הכוהנים - לשבח או לגנאי?

  הרה"ג חיים שטיינר | י"ב כסלו התשע"ד
  undefined
  47 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  האם המטרה מקדשת את האמצעים?

  ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

  מתי מותר לבטל מצוות? עיון בסוגיית "חטא בשביל שיזכה חבריך", ומסקנות לעניין פינוי ישובים, ישוב הארץ ומשאל עם.

  הרה"ג חיים שטיינר | ה' כסלו התשע"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il