ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

מועד של התחלת תיקון

ט' באב נקרא גם מועד משום שע"י חורבן ביהמ"ק נוצרה היכולת לתיקונו של עם ישראל עד לבנייה מחודשת, יותר מתוקנת. תיקונו של עם ישראל צריך להתחיל מענייני בין אדם לחברו וחזרה ללאומיות, ולהמשיך בענייני בין אדם למקום.

הרה"ג חיים שטיינר | ה' אב תש"ע