בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
19 שיעורים
  undefined
  הלכות תשעה באב

  אמירת נחם בתשעה באב

  הקדמה ,המקור לדין ,היכן צריך לומר תפילת נחם ?שיטות הראשונים,קושיית הראש,ישוב על קושיית הראש,אמירת נחם במנחה לאור כוונות הארי ז"ל,תפילת נחם הלכה למעשה נחם למתענה בעשירי ,עומק הנחמה בעת החורבן עצמו לגדולי החסידות.

  הרב חנניה מלכה | אב תשע"ב
  undefined
  תשעה באב

  תשעה באב בחסידות

  לקט מקורות מהחסידות בענייני תשעה באב

  לקט מקורות מהחסידות בענייני תשעה באב

  הרב חנניה מלכה | אב תשע"ב
  undefined
  1:01
  הלכות תשעה באב

  תשעה באב שחל בשבת

  הרב חנניה מלכה | אב תשע"ב
  undefined
  שיעורים נוספים

  סיפור יציאת מצריים בפנימיות

  הרב חנניה מלכה | ניסן תשע"ב
  undefined
  מהלך הסדר

  ליל הסדר

  מדוע נקרא ליל הסדר בשם "ליל הסדר", הרי הוא הלילה הכי 'לא מסודר'. שכן כל הזמן משנים את סדרי הסעודה על מנת שישאלו הילדים?

  הרב חנניה מלכה | ניסן תשע"ב
  undefined
  התבוננות אמונית

  הטעם למצוות השמיטה

  מהו הטעם למצוות השמיטה?

  הרב חנניה מלכה | תשס"ח
  undefined
  הלכות ראש השנה

  מנהג אכילת הסימנים בראש השנה

  המקור בגמרא, מנהגים נוספים, מהי משמעות הסימנים?, לא לכעוס, מדוע לא אומרים את ה 'יהי רצון' לפני הברכה על הסימן? , מתי אוכלים את הסימנים?.

  הרב חנניה מלכה | אלול תשס"ח
  undefined
  בראשית

  אַיֶּכָּה – ואֵיכָה

  מהי כוונת ה' באומרו לאדם הראשון " אַיֶּכָּה"? האם יש קשר בין המילה אַיֶּכָּה המופיע אצלנו למגילת איכה הפותחת במילה אֵיכָה ואם כן מהו? מה מהי משמעות המלים יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה? ומה הקשר בין עניין זה לחטא אדם הראשון?

  הרב חנניה מלכה
  undefined
  נושאים שונים

  עונש האישה בחטא אדם הראשון

  כיצד עונש ההריון מהווה מידה כנד מידה לחטאה של חוה שהאכילה את אדם הראשון מעץ הדעת? כיצד היו יולדים לפני החטא וכיצד ילדו הנשים לעתיד לבא?

  הרב חנניה מלכה | כסלו תשס"ח
  undefined
  אחדות ומחלוקות

  אחדות ואחידות

  בפרשיות אלו אנו קוראים על תחילת המאבק בין יב השבטים, מאבק שמתחיל בספר בראשית ונמשך לכל אורך התנ"ך, יש לשאול מדוע ה' הטוב לא גלגל שיהיה שבט אחד ובכך ימנע את המאבקים העתידיים, מדוע צריך את ריבוי השבטים הנ"ל?

  הרב חנניה מלכה | כסלו תשס"ח
  undefined
  עיונים בעניני חנוכה

  שמונה וימי החנוכה

  עצם העובדה שיש עשרה מספרים בדווקא מראים כי יש יחוד מסויים לכל מספר; המספר שבע מבטא את מדרגת הטבע והמספר שמונה את המדרגה שמעל הטבע.

  הרב חנניה מלכה | ג כסלו תשס"ח
  undefined
  עניני ספירת העומר

  ימי העומר - ותיקון המידות

  בימי ספירת העומר התעלו בני ישראל ממדרגת בהמה למדרגת אדם על ידי שעבדו על מידותיהם, והגיעו למצב שחנו סביב הר סיני כאיש אחד בלב אחד. נראה שבגלל שימים אלו הם ימים שעניינם הוא תיקון המידות, לכן נענשו תלמידי רבי עקיבא שפגמו במידותיהם ולא נהגו כבוד זה בזה דווקא בימים אלו.

  הרב חנניה מלכה | ניסן תשס"ז
  undefined
  ויקרא

  טעמי הקורבנות

  ספר "ויקרא" בכלל ופרשת "ויקרא" בפרט עוסקים בדיני הקרבת הקורבנות שהיו נוהגים בזמן שהיה בית המקדש קיים. הקרבת הקורבנות היא למעשה עבודת ה' המקורית בה נצטווה עם ישראל בצאתו ממצרים. מהו הטעם שנצטווינו להקריב לה' קורבנות?

  הרב חנניה מלכה | ניסן תשס"ז
  undefined
  הלכות חמץ ומצה

  דין מצה עשירה ועוגיות הפפושדו

  הרב חנניה מלכה | ניסן תשס"ז
  undefined
  מגילת אסתר

  מגילת "הסתר"

  לפי פשט הדברים מגילת אסתר נקראת בשם זה, משום שהדמות המרכזית במגילה היא אסתר המלכה. אך על פי רובד נוסף נמצאנו למדים שעניין מגילת אסתר הוא גילוי ההסתר.

  הרב חנניה מלכה | אדר תשס"ז
  undefined
  בהר

  הטעם למצוות השמיטה

  מתוך הספר "לקראת שבת"

  מהם טעמיה של מצוות שמיטת הארץ המהווה ניסיון לא פשוט לאדם. מה הקשר בין טעמי המצווה להבטחות שניתנו לשומריה?

  הרב חנניה מלכה | שבט תשס"ז
  undefined
  זכור

  "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה" - על עמלק ועל הספק

  המלחמה עם עמלק נמשכת מאז ימות משה רבנו ועד סוף כל הדורות. הכח השורשי של עמלק הוא הטלת הספק. והכוח הדוחה אותו הוא הראיה הוודאית והברורה מה נכון ומה לא. וזהו כוחו של מרדכי.

  הרב חנניה מלכה | שבט תשס"ז
  undefined
  וישב

  יהודה ותמר

  האם התורה או חז"ל ניסו להסתיר את מעשיהם הלא טובים של אבותינו? מה הניע את חז"ל לבאר את המעשים הללו כפי שהם ביארו?

  הרב חנניה מלכה | כסלו תשס"ז
  undefined
  עניינו של חג

  משמעותו של נס פך השמן

  מדוע נס חנוכה נעשה דווקא בשמן? מדוע נס פך השמן נעשה דווקא בפך שמן של הכהן הגדול? למה בחנוכה כולם מקיימים את מצוות הדלקת הנרות בהידור רב, ולא לפי עיקר הדין? מהי משמעות נס חנוכה בימינו?

  הרב חנניה מלכה | תשס"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il